Ekonomiska nyheter kopplat till Corona

Urval som kan vara till nytta för företag inom besöksnäringen.
Fjällvandrare med ryggsäck blickar ut över fors och fjäll
Fjällvandrare med ryggsäck blickar ut över fors och fjäll

Vi på Region Västerbotten Turism tänker på er som drabbas av restriktionernas effekter och ska göra så gott vi kan i att förmedla vad som kan vara till nytta för Västerbottens besöksnäring. 
RVT följer besked från myndigheter och bevakar Västerbottens intressen i de förslag till åtgärder som presenteras. Vi ska också hålla i minnet att det kommer en tid efter rådande restriktioner. Därför är det viktigt att vi även jobbar med att stärka företagens position med omvärldsbevakning och att hitta attraktiva affärsmöjligheter för regionens verksamheter.

———————-

Omställningsstöd förlängs till och med april 2021

Även stöden för Enskilda företag är planerat att förlängas.
Stödet kommer kunna användas av företag som tappar mer än 30 procent av omsättningen. Läs mer
Skatteverket informerar om ansökan: Läs mer

———————-

Ny utvecklingscheck, den här gången från Tillväxtverket

Checken vänder sig till företag som erbjuder aktiviteter eller tjänster med naturupplevelsen i centrum alternativt produkter som bidrar till ekologisk, social och ekonomisk utveckling.
Beloppen kan vara mellan 50 000 till 150 000 och kan användas till analyser, omställning pga pandemin mm, marknadskommunikation, digitalisering, utveckling av hållbara produkter, certifieringar.
Utlysningen öppnar i slutet av februari Läs mer

———————-

Företagsakuten och kostnadsfri rådgivning

Företagsakuten drivs av Företagarna i Västerbotten och finansieras av Region Västerbotten och alla länets kommuner.
OBS, du behöver inte vara medlem i Företagarna. Läs mer

———————-

Krisstöden förlängs 

  • Exempelvis kommer korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni.
  • Omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti – oktober 2020. Omsättningsstödet förlängs samma period.
  • Även anstånd för skatteinbetalningar förlängs och lättnader i A-kassa, kopplat till att företaget är vilande.

Beslutet fattades den 9 november 2020 Läs mer.

———————-

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare införs

Många företagare med enskilda firma har drabbats ekonomiskt, inte minst inom kultursektorn och besöksnäringen. Vissa av dessa företag har inte kunnat dra nytta av tidigare åtgärder exempelvis korttidspermittering och omställningsstöd. Regeringen inför därför ett särskilt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.
Ansökan om stödet görs till Länsstyrelsen Östergötland. Boverket betalar ut beviljad ersättning. Ansökan kan göras från 10 november 2020.

———————-

Ny stödmöjlighet för besöksnäringen i Västerbotten

Region Västerbotten har beviljats 12 miljoner kronor från europeiska regionalfonden till stöd för länets företag som drabbats av corona-pandemin. En del av pengarna reserveras för besöksföretag med upp till 49 anställda. Stödet är sökbart till och med 31 december 2020 och är maximerat till 500 000 kr.

Läs nyhet om stödet och Läs om hur du söker stödet

———————-

Information till utländska gäster

MSB har samlat information till utländska gäster om svenska lagar och rekommendationer kopplat till Corona.
Läs mer

———————-

Rekommendation om försäkringar

Försäkringar är ett sätt att skapa trygghet för verksamheten och dess tillgångar men även för de som arbetar där och de gäster som kommer. Hos försäkringsbolag och branschorganisationer finns experter som kan gå igenom alla delar i både verksamheten och relevanta försäkringslösningar steg för steg. Erbjudandet om hjälp med information om juridik och försäkringar är något som får många att välja att gå med i en branschorganisation. Läs mer

———————-

Företag får stöd baserat på omsättningstapp

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Det handlar om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor. Läs mer på regeringens hemsida

———————-

Så här söker du tillfällig omställningscheck

Region Västerbotten har avsatt 25 miljoner i tillfällig stödform för att hjälpa företag med max nio anställda som drabbats extra hårt av corona-pandemin. Stödbeloppet är maximerat till 150 000 kr. Stödet kan sökas till den 30 september.

Se live-information om stödet på fredag den 22 april kl. 09.00

———————-

Tillfällig omställningscheck

Region Västerbotten har avsatt 25 miljoner i tillfällig stödform för att hjälpa företag med max nio anställda som drabbats extra hårt av corona-pandemin att genomföra omställningsinsatser. Stödet kan omfatta upp till 100% av godkända kostnader och behovsprövas för varje företag med prioritering av de ansökningar där stödet behövs bäst. Stödbeloppet är maximerat till 150 000 kr. Stöden kan sökas till den 30 september. Information om stödet och ansökan

———————-

Tuff tid för länets besöksföretag

RVT har tillsammans med regionens destinationsorganisationer genomfört en enkät för att fånga upp effekter av situationen kopplat till konsekvenser av virus COVID-19. Enkäten besvarades av 362 företag inom besöksnäringen under vecka 13.
Svaren visar att det finns oro, både vad gäller nuläge och mer långsiktigt. Ett orosmoment är likviditeten när utgifterna fortsätter men intäkterna strypts. Oron och de negativa effekterna finns hos alla verksamheter, oavsett bransch och var i regionen man har sin verksamhet.
92% svarar att deras verksamhet redan påverkats i form av avbokningar och minskad efterfrågan. Endast 8% upplevde liten eller ingen påverkan. Dessutom svarade 46% att de uppskattade att omsättningen hade minskat med 50% eller mer.
Många enkätsvar uttrycker behov av samarbete och att tillsammans våga se framåt. RVT arbetar för att skapa en sådan sammanhållande kraft, nu mer än någonsin.
Sammanställningen kommer nu användas för lägesbeskrivningar och som underlag för länets parter att hitta sätt att stödja besöksnäringens företag.

———————-

25 miljoner till länets småföretagare

Region Västerbotten avsätter 25 miljoner i tillfällig stödform till länets företag med 1-9 anställda. Stödet riktar sig till företag som drabbats av corona-pandemin och behöver vidta åtgärder för att säkra sin långsiktiga överlevnad. Stödet är sökbart till och med den 30 september 2020 och är maximerat till ett belopp på 150 000 kronor. Mer information kommer inom kort att finnas på Region Västerbottens hemsida. Läs mer och i nyheten här ovan.

———————-

Covid 19s påverkan på Västerbottens näringsliv

Företagarna Västerbotten har tillsammans med Västerbottens Handelskammare, och Region Västerbotten på uppdrag av Utrikeshandelsministern Anna Hallberg genomfört en kunskapsinsamling om hur företagen i regionen uppfattar, påverkas av och hanterar situationen relaterat till Covid-19. Syftet är få en helhetsbild av läget och för att kunna sätta in rätt proaktiva åtgärder. Läs mer

———————-

Skatteverket informerar

Läs om hur du ansöker om de lättnader som föreslås. Exempelvis uppmanar Skatteverket, för att undvika omprövningar, att vänta med att lämna arbetsgivardeklaration för arbetsgivaravgifter och egenavgifter till dess att nya regler förväntas träda i kraft den 6 april. Sista dag för arbetsgivardeklaration för mars är den 14 april 2020. Till dess är det bra att läsa på hur du säkrar att anmälan blir rätt.

———————-

Kommunernas åtgärder

Se din kommuns information till näringslivet om konsekvenser av Corona.
OBS kommunerna har olika upplägg av webbsidor som också kan förändras. Detta är ett nedslag från 16 mars 2020. 
Skellefteå
 – Umeå – Lycksele – Storuman – Vilhelmina – Sorsele – Norsjö – Malå – Vindeln – Vännäs – Robertsfors – Dorotea – Åsele – Nordmaling – Bjurholm

———————-

Förslag på krispaket för småföretag

Förslagen som regeringen presenterar är statlig lånegaranti, sänkta arbetsgivaravgifter, rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher, ändring av regler för periodiseringsfonder, utökning av anstånd med skatteinbetalningar. Läs mer om förslagen på regeringens hemsida.

———————-

Swedish Workshop flyttas till senare

Med anledning av mötesrestriktioner och researrangörers bedömning av nuläget ser Visit Sweden att det är omöjligt att genomföra Swedish Workshop som planerat den 11 – 12 Maj 2020 med tillhörande Pre och Post tours. Visit Sweden har därför beslutat att skjuta upp Swedish Workshop till ett senare tillfälle.

———————-

Ägare av AB omfattas av korttidspermittering

Tillväxtverket har gjort en ”extensiv” tolkning av regelverket kring korttidsarbete (korttidspermittering) och öppnar för att även anställda ägare i ett aktiebolag och dennes familj omfattas av regelverket (även handelsbolag, föreningar och stiftelser). 
Fortfarande är ägare av enskilda firmor och dennes familj undantagna från att söka stöd av staten för korttidsarbete (korttidspermittering).
Stödet finns att söka från 7 april och tillämpas från 16 mars och gäller till 31 december 2020. Stöd beviljas i höst sex månader med möjlighet till ytterligare tre månader.
Läs mer på Tillväxtverkets hemsida. Ansökan öppnar den 7 april och först då finns ansökningsformulär klara.
Läs om nyheten på Företagarnas hemsida.

Det statliga stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Systemet blir förmånligt för både arbetstagare och arbetsgivare. Stödet är infört som en tillfällig åtgärd kopplat till konsekvenser av Covid-19/Corona. Syftet är att företagen ska ha bättre ekonomiska möjligheter att behålla sin personal för att kunna växla upp snabbt när läget vänder.

———————-

Gratis rådgivning inom HR

HR-företaget Terminalen, skänker 100 gratis rådgivningstimmar till företag i Norr- och Västerbotten. Ta chansen. 
Terminalens eget pressmeddelande

———————-

Umeå kommun och Företagarna startar företagsakut

Umeå kommun har tillsammans med organisationen Företagarna i Umeå och flera lokala företagsrådgivare inrättat en företagsakut. Information och kontaktvägar finns här.

———————-

Tillväxtverket om företag och Corona

Tillväxtverket samlar generell, aktuell information kring företagande och Corona på tillvaxtverket.se

———————-

Viktiga länkar för information om Corona

Samlad krisinformation från svenska myndigheter: https://www.krisinformation.se/

Läs Länsstyrelsen information om Coronaviruset och sjukdomen covid-19 och på 1177s hemsida.
Ring 113 13 om du har generella frågor om Corona som inte handlar om sjukdomssymptom.

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset. Läs mer
Staten tar exempelvis över sjuklöneansvaret i mars och april och erbjuder likviditet via skattekontot, därutöver även lagt ett förslag om korttidspermittering.

Även Skatteverket har information om att söka anstånd för betalning av skatter.

Även du som företagare kan bli sjuk. Läs vad som gäller för dig som företagare på Verksamt.se och på Försäkringskassan för dig med enskild firma och för dig med aktiebolag.

Almi lägger också ut information och kan erbjuda rådgivning.

———————-

Aktiviteter pausas

RVTs dagliga arbete påverkas självklart av coronaviruset och de riktlinjer vi får. 
Många fysiska möten med RVTs personal och våra konsulter inom VX skjuts upp. Vi ser nu över möjligheten att lägga om vissa aktiviteter till digitala möten och självstudiematerial. 
Dessutom skjuter vi fram planerade seminarier i Digitala steget. Vi återkommer med nya datum så snart virus-läget lättar. Under tiden fortsätter vi som vanligt med arbetet att ta fram en hemsidesmall för besöksföretag och att planera kommande seminarier och kunskapsdagar. Läs mer i på gång i Digitala steget

Share on facebook
Share on pinterest
Share on linkedin
Scroll to Top