Hållbar besöksnäring

Vårt uppdrag är att verka för en hållbar utveckling av besöksnäringen i Västerbottens län.

För att kunna konkurrera globalt med produkter av hög kvalitet måste turismföretag och destinationer veta vad gästen vill ha för att vilja komma hit och för att uppskatta Västerbotten. Det behövs kunskap om upplevelsevärde och tematisk produktutveckling, men även kunskap om hållbarhet och reseförutsättningar.

Med metoder som till exempel Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kan vi som regional organisation fortsätta hitta verktyg och skapa förutsättningar för en ökad kvalitet och hållbar tillväxt inom Västerbottens besöksnäring.

Strategi för hållbar besöksnäring i Västerbotten 2022–2026

Rulla till toppen
Scroll to Top