GSTC- en metod för hållbarhet på riktigt

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) är ett globalt råd som initierades av FN, de upprättar och förvaltar globala standarder för hållbar turism med syfte att öka kunskapen inom området bland offentliga och privata aktörer.
Man i röd jacka och pannlampa går i snötäckt landskap

Region Västerbotten Turism (RVT) arbetar med den regionala utvecklingen av besöksnäringen i Västerbotten och ska verka för en hållbar tillväxt av näringen. Hållbarhet är kärnan i hela verksamheten och RVT arbetar sedan 2015 med GSTC’s kriterier som ett verktyg för att skapa hållbar turism hos företag, destinationsbolag och kommuner i regionen.

Medlem i GSTC (Global Sustainable Tourism Council)

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) är ett globalt råd som initierades av FN, de upprättar och förvaltar globala standarder för hållbar turism med syfte att öka kunskapen inom området bland offentliga och privata aktörer. Kriterierna i GSTC’s metod är organiserade efter fyra huvudpelare; effektiv hållbarhetsplanering, maximala sociala och ekonomiska fördelar för lokalsamhället, främjandet av kulturarvet och reducering av miljöpåverkan.  Region Västerbotten Turism är medlem i GSTC och använder denna metodik i utvecklingen av hållbar besöksnäring i länet.

RVT har använt kriterierna som ett program för hållbar affärsutveckling och för att förbereda turismföretag och destinationsbolag för eventuella certifieringar och kvalitetsmärkningar i framtiden. I dagsläget har drygt 150 företag i Västerbotten genomgått en hållbarhetsanalys med hjälp av kriterierna och fått åtgärdsförslag för hur de kan förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Rulla till toppen
Scroll to Top