Västerbotten Experience

Initiativet Västerbotten Experience (VX) är en metod för företag och organisationer att arbeta för mer hållbar besöksnäring i Västerbotten.
Hundspann i skog med Västerbotten Experience sigill

En verksamhet inom VX förbinder sig att arbeta för en mer hållbar besöksnäring bland annat genom att:

  • Ha en policy för långsiktig hållbarhet anpassad till företagets förutsättningar.
  • Ha en skriftlig miljöplan som innehåller rimliga åtgärder för att hushålla med resurser, minska utsläpp och för att värna biologisk mångfald.
  • Vid köp av varor och tjänster prioritera lokala leverantörer, ekologiska- och rättvisemärkta produkter och råvaror.
  • Ha rutiner för hur man marknadsför och samarbetar med lokalbefolkningen för att motverka negativ påverkan på kulturarv, levande kultur och historiskt sårbara miljöer.
  • Värna om den biologiska mångfalden och känner till regler för naturskyddade områden och skydd för biologisk mångfald i sitt verksamhetsområde.
  • Använda lokala råvaror och matprodukter för att gynna matproducenter, jordbruk, rennäring, fiske mm.
  • Erbjuda och informera om tillgänglighet för personer med särskilda behov då detta är relevant och rimligt.

Mer information

Kontakta Sirpa Kärki för mer information och intresseanmälan. sirpa.karki@regionvasterbotten.se

Rulla till toppen
Scroll to Top