Lästips och länkar

Ta del av intressanta lästips och analyser
Kollage med tidningsurklipp länkar och analyser

Här samlar vi intressanta länkar

Flera länder ser möjligheter att öppna för turism redan sommaren 2020. Ännu vet vi inget som Sveriges strategi.
EU-kommissionen lägger fram rekommendationer för länderna om hur en öppning av turistströmmarna kan gå till.
STF vill se en ansvarsfull öppning av den svenska sommaren och menar att såväl enskilda individer som företag och offentlig sektor behöver ta ansvar.
Tourism Review kikar närmare på hotelltrender och ser ett ökat fokus på hygien och room service.

Mittuniversitetet har genomfört en sms-enkät med 1300 svarande och konstaterar att majoriteten kommer att förändra sitt resande efter Corona. Framför allt är det utrikes resor som minskar.

Mantap Global är ett undersökningsföretag som frågat över 4000 personer i norden om förändrade beteenden efter Corona. Undersökningen visar att många väljer bort utrikes semestrar och sparandet ökar. Onlinehandeln spås öka men samtidigt är intresset större för ”Support your local” och att göra sina inköp hos mindre företag. Fler vill laga mat hemma men fler har också upptäckt fördelen med hämtmat. Caféer och fik kan klara sig bäst, medan nattklubbar kan få det tuffare.

Tillväxtverket: Har besöksnäringens kris också ljusglimtar?
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/bloggen/bloggartiklar/2020-05-08-har-besoksnaringens-kris-nagra-ljusglimtar.html?utm_source=Nyhetsbrev+Turismnytt.se&utm_campaign=549d4750b0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_dcc5a7cc56-549d4750b0-71398141

TourismReview News: 7 CHANGES OF THE WAY WE TRAVEL AFTER COVID-19
ttps://www.tourism-review.com/top-changes-of-travel-after-covid-19-news11530

Visit Sweden: Spaningar om ekonomi, reslust och resenärers prioriteringar
https://corporate.visitsweden.com/corona/internationell-utblick/spaning2-ekonomi-reslust-resenarers-prioriteringar/

TourismReview: The post-Covid-19 Tourism trends 
https://www.tourism-review.com/post-covid-19-tourists-will-travel-locally-news11517

Forskning.se och Lunds universitet: Vår syn på den goda resan blir en annan efter corona 
https://www.forskning.se/2020/04/20/var-syn-pa-den-goda-resan-blir-en-annan-efter-corona/?fbclid=IwAR2dWXB8m9CXjmu0CYL8wAEXke-X-k5oJNc9Hoa-cd-UAJ1sRDNq88Yc8zo#

Besöksliv, visita: Stora förändringar väntar besöksnäringen
https://www.besoksliv.se/blogg/anders-johansson/stora-forandringar-vantar-besoksnaringen/

TripAdvisor tipsar om länkar till analyser

ADARA visar bl a antal bokningar och flyg per business resp. leisure jämfört med 1 jan 2020. Finns för USA, EMEA, Kina och ASAP.
https://adara.com/traveler-trends-tracker/

BVA BDRC följer befolkningens attityder och beteenden med anledning av covid-19 pandemin i UK och US.
https://www.bva-bdrc.com/products/tracking-consumer-sentiment-on-the-impact-of-covid-19/

Dynata följer i sin Consumer Trends Report bl a vilka informationskällor man följer och hur man ser på utvecklingen framåt. Bl a för USA, Kanada, Indien, Japan
https://www.dynata.com/dynata-global-trends-report-special-edition-series-covid-19/

Ipsos följer bl a vad befolkningen tror om den ekonomiska situationen. Tyskland, Frankrike, Norge m fl länder.
https://www.ipsos.com/en/public-opinion-covid-19-outbreak

McKinsey sammanställer utifrån egna undersökningar “A global view of how consumer behavior is changing amid COVID-19”. Följer bl a utlägg i olika kategorier och vad man tror om ekonomin. Görs i många länder bl a US, UK, Kina, Spanien och Italien.
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-global-view-of-how-consumer-behavior-is-changing-amid-covid-19
De har även gjort en publikation om scenarier: https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business

Mittuniversitetet gör en resestudie bland svenskar i Jämtland och Västernorrland (i samband med påsken). Målsättningen är att den inledande studien sedan kan följas upp med fler studier för att mäta förändring över tid samt att utöka det geografiska området så att det omfattar hela Sverige. Bl a om oron för att smittas av Coronaviruset om man själv väljer att resa och hur människor påverkas av uteblivna evenemang m m. Avslutningsvis ställs några frågor om framtida resande. Analysen börjar vecka 16-17 och de delar gärna med sig av resultaten.
https://www.miun.se/kontakt/press/pressmeddelanden/2020-4/8000-sms-enkater-i-ny-studie-om-corona-och-resande/

Share on facebook
Share on pinterest
Share on linkedin
Scroll to Top