Kontakt

Region Västerbotten Turism är en del av Region Västerbotten och tillhör enheten turism inom den Regionala Utvecklingsförvaltningen.
Silhuett i solnedgång i fjällen

Kontakta oss

Annika Sandström
Länsturismchef
Mobil: 070-550 16 08
annika.sandstrom@regionvasterbotten.se


Kajsa Åberg
Turismstrateg
Mobil: 070-570 57 39
kajsa.aberg@regionvasterbotten.se


Amanda Brännström
Turismstrateg
Mobil: 070-544 57 33
amanda.brannstrom@regionvasterbotten.se


Sirpa Kärki
Turismstrateg
Mobil: 070-570 57 35
sirpa.karki@regionvasterbotten.se


Scroll to Top