Digitala Steget

Digitala steget riktar sig till alla besöksnäringsföretag som behöver höja sin digitala kunskap och närvaro.

Digitalisering sker i alla branscher och Västerbotten har länge varit med i denna utveckling. Genom projektet Digitala Steget har det tagits fram digitala handlingsplaner och företagen har erbjudits digital coachning.

Digitala Steget pågår mellan 2019-2022.

De digitala verktygen för marknadsföring, informationsspridning och bokning inom besöksnäringen blir fler och fler. För små- och medelstora företag kan det ibland kännas svårt att hänga med i ”det senaste” och veta hur man kan optimera sin digitala närvaro för att skapa synlighet och affärer. Det saknas hos många en genomtänkt plan. Märkbart är att många turistföretagare ej är synliga på vitala digitala plattformar idag. Den globale resenären kan inte veta var företagen finns utan ett digitalt ansikte. Utifrån det ökade behovet av digital kompetens i Västerbotten som vi sett under flera år, har Digitala steget kunna erbjuda besöksnäringen i Västerbotten en mängd insatser.

Se resultat från Digitala steget

Scroll to Top