Rekommendationer och tips

Vit skylt på svart fot som står bredvid en stubbe på en gräsmatta
Visningsresa vilhelmina

Hållbarhetsguide

I Västerbotten har vi kommit långt med vårt gemensamma arbete för mer hållbarhet. Region Västerbotten Turism har tagit fram en guide som berättar vi om hur var och en kan göra för att haka på – och vilka värden det skapar för oss alla och vårt Västerbotten.

Till Hållbarhetsguiden

Tillgänglighet

Region Västerbotten Turism (RVT) har tillsammans med jämställdhetskonsulterna VKNA tagit fram en handbok riktad till våra västerbottniska verksamheter inom besöksnäringen. I handboken presenteras olika aspekter av tillgänglighet och hur de kan hanteras på ett sätt som gör att alla besökare känner sig välkomna. Läs handboken här

Rekommendation om försäkringar

Försäkringar är ett sätt att skapa trygghet för verksamheten och dess tillgångar men även för de som arbetar där och de gäster som kommer. Eftersom besöksnäringen är en blandning av olika slags produkter och företagsformer finns inga standardlösningar som passar alla. Det gäller för varje verksamhet att förstå den bransch man verkar inom och var i den egna verksamheten det finns kritiska moment.

Region Västerbotten Turism rekommenderar alla verksamheter – stora som små – att se över sin verksamhet utifrån detta perspektiv. Hos försäkringsbolag och branschorganisationer finns experter som kan gå igenom alla delar i både verksamheten och relevanta försäkringslösningar steg för steg. Erbjudandet om hjälp med information om juridik och försäkringar är något som får många att välja att gå med i en branschorganisation.

Ett område med koppling till försäkringar där RVT valt att erbjuda en informationsinsats är Paketreselagen och Resegarantilagen. Detta gör vi eftersom Västerbotten Experience uppmuntrar till samverkan mellan olika verksamheter, en samverkan som måste bygga på kunskap om de rättigheter och skyldigheter som finns när man erbjuder resetjänster till försäljning. Se information om Paketreselagen och Resegarantilagen nedan.

Information om Paketreselagen och Resegarantilagen

Säljer du exempelvis en passagerartransport + en annan resetjänst? Eller boende + någon annan fristående turisttjänst? Då handlar det om en paketresa och det finns tvingande ansvarsbestämmelser som du måste följa inkl. formkrav, informationskrav, kompensationsskyldigheter och ställande av resegaranti med mera.

I den här skriften får du kortfattad och övergripande information om vad som är en paketresa och dina skyldigheter. Läs folder paketreselagen.

Turism på annans mark

Naturturismföretag och markägare kan lyfta varandra

En nyckel för naturturism är samarbete och avtal med markägare. Ta del av en handledning som hjälper parter med olika perspektiv att förstå varandra och att skapa framgång tillsammans.

För att lyckas behöver markägare och turismföretagare förstå den andres perspektiv och ramar, samverka på ett strukturerat sätt och använda skriftliga avtal. Allt detta finns samlat i handledningen.

Handledningen har tagits fram i samarbete mellan Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna. Arbetet är finansierat av Jordbruksverket genom EUs jordbruksfond för landsbygdsutveckling samt Tillväxtverket.

Läs mer, hämta handbok och avtalsmallar

Rulla till toppen
Scroll to Top