Statistik

Besöksnäringen är en av världens största näringar och fram till pandemin växte den oavbrutet i både ekonomi och sysselsättning.
Person på fjäll blickar ut över norrsken och stjärnhimmel

Besöksnäringen är viktig för Västerbotten

Besöksnäringen är en av världens största näringar och fram till pandemin växte den oavbrutet i både ekonomi och sysselsättning. Även i Västerbotten är besöksnäringen en allt viktigare faktor.

Region Västerbotten Turism har samlat tio starka anledningar till att vi tillsammans ska fortsätta stärka vår nya basnäring:

  1. Lönsam framtidsbransch
  2. En väv av näringar
  3. Fritidshus, släkt och vänner
  4. Skapar jobb
  5. Jobb som stannar
  6. Mångfald och balans
  7. Fokus på hållbarhet och ansvar
  8. Attraktionskraft
  9. Öppnar dörrar till världen
  10. Kunskapsbaserad utveckling

Läs Besöksnäringen är viktig för Västerbotten.


Gästnätter

Besöksnäringen är ett lapptäcke av olika branscher och verksamheter. Många reseanledningar är fritt tillgängliga och den service en besökare tar del av är ofta i lika stor grad riktad mot den bofasta befolkningen. Detta gör det svårt att avgränsa och mäta besöksnäringens aktivitet och effekter. Den del av besöksnäringen som kan räknas och därför gärna lyfts fram som bra statistik rör så kallade gästnätter.

Det sägs att besöksnäringen ökar för varje år, både i Sverige och Västerbotten. De mätningar man oftast refererar till är gästnätterna. En gästnatt är en övernattning som köps på en kommersiell boendeanläggning. Alla boendeanläggningar ska varje månad rapportera till SCB (Statistiska Centralbyrån) hur många gästnätter de haft och vilka länder gästerna kom ifrån. Med hjälp av Tillväxtverket sammanställs rapporterna i geografiska enheter såsom kommuner och regioner. Region Västerbotten Turism tar emot de månadsvisa rapporterna och distribuerar dem i bearbetad form till Västerbottens kommuner och destinationsorganisationerna Gold Of Lapland, Visit Skellefteå, Visit Umeå och Visit Hemavan Tärnaby. Detta gör vi för att skapa underlag åt destinationerna i deras arbete med att utvärdera och planera insatser tillsammans med sina företag.

SCB, Tillväxtverket och BI Syd har tagit fram en funktion där alla på ett enkelt vis kommer åt stor delar av gästnattrapporteringen i Sverige. Detta bygger på samverkan mellan landets regionala turismorganisationer och tanken att kunskap och samverkan gör oss starkare tillsammans. Ingången finns på Tourism in Skånes hemsida: https://tourisminskane.com/sv/statistik-och-analys/statistik-for-gastnatter

Enkäter och uppföljning

Här presenteras sammanställningar av enkätundersökningar om hur Västerbottens besöksnäring har drabbats av reserestriktioner kopplat till Corona-pandemin.

Syftet med enkäterna är att samla information om effekterna av smittspridningen av Covid-19 och undersöka påverkan på verksamheterna. Materialet samlas in och sammanställs av Region Västerbotten Turism, regionens destinationsbolag och kommuner.

Frågorna som ställs rör dels faktiska uppgifter om bransch och kommuntillhörighet, dels upplevd minskning i omsättning och kundflöde. Dessutom finns frågor som syftar till att fånga upp graden av oro för hur virusspridningen och de restriktioner som införs kommer att ge effekter på den egna verksamheten.

Enkäterna förmedlas till besöksföretagen av Västerbottens destinationsorganisationer och kommuner och sammanställningen genomförs av Region Västerbotten Turism.

Sammanställningar av enkätsvar

Rulla till toppen
Scroll to Top