Informera besökare

Här finns inspiration till information till besökare.
Skylt på ett träd med texten Please leave the wood on this tree, it´s been here longer than you

Kommunicera din hållbarhet

Allt fler besökare söker efter hållbara produkter och besöksmål och i de undersökningar som gjorts framkommer att det inte är lätt att hitta dessa. Dels beroende på att företagen inte kommunicerar sitt hållbarhetsarbete dels att det finns en osäkerhet om vad som ingår i begreppet. Att många företag tycker att detta är svårt vittnar det stora intresset för den workshop om att kommunicera hållbarhet som genomfördes av RVT i januari 2022. Se presentationen från workshopen.

Lätt att göra rätt

Lätt att göra rätt, så heter den guide där besökare på ett enkelt och lekfullt sätt får information om vad som är viktigt att tänka på under sin vistelse i Västerbotten. Länka till den från den egna hemsidan eller skicka med den i välkomstbrev eller bokningsbekräftelse till era gäster. Guiden Lätt att göra rätt

Hållbarhetsguiden är framtagen i projektet Bärkraft och är utgiven av Gold of Lapland och Visit Hemavan Tärnaby.

Kommunicera det goda

Hållbarhet är en allt viktigare faktor när konsumenter ska välja vem de köper av. Därför är det viktigt att inte bara arbeta hållbart, utan även tala om att man gör det, men det kan vara svårt. Därför har Visit Sweden tagit fram en webbkurs som man enkelt kan ta sig igenom hemma på kammaren. Den tar ca 40 minuter och innehåller många matnyttiga tips och förklaringar kring måltider, hållbarhet och kommunikation.

Kursen Kommunicera det goda 

Allemansrätten – Swedish right of public access

Det är viktigt att informera sina besökare om vad som gäller när de vistas i skog och mark. Allemansrätten innehåller både rättigheter och skyldigheter, exempelvis:

  • Du kan tälta i naturen en eller två nätter utom synhåll från privat bebyggelse och lika länge stanna med husvagn eller husbil på en publik parkeringsplats. Men du har ingen rätt att varken ställa eller köra med motorfordon utanför anlagda vägar.
  • Du får röra dig fritt i skog och marker, men inte passera över privata trädgårdar eller exempelvis jordbruksmark.
  • Du får göra upp eld, om det inte finns någon allmän restriktion kring eldning. Men du får bara använda torra grenar som ligger på marken. Du får varken använda levande träd eller såga sönder större stammar.
  • Du får plocka bär och svampar, men bara de som inte ingår bland fridlysta arter och inte inom synhåll från bebyggelse.

Läs mer om Allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/
Här finns även informationsbroschyrer på olika språk som du kan skriva ut.

Visit Sweden har tagit fram en trevlig informationsfilm om Allemansrätten på engelska (Swedish Right of Public Access).
Allemansrätten – Sweden’s right of public access | Visit Sweden

Fler tips

Mer vägledning och tips om hur en verksamhet kan stärka sin kommunikation till besökare finns under ”Tips, checklistor & mallar”

Rulla till toppen
Scroll to Top